Hazánk most már mondhatni jogvédő szervezet állam. Nemrégiben ugyanis megalakult a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület, amelyet a kormányzat hozott létre. A hamisítás már nemcsak a gyártóknak, hanem az államnak és a kormányzatnak is akkora károkat okozott, hogy a helyzet ezt kívánta.

A HENT (lesz ebből még sok vicc, HENTelés…) a  jövőben prioritásként kezeli a szerzői jogsértések elleni fellépést, magyarán szólva még egy szervezet, amely az emberek nyakába liheg. A “cég” fő vonala a szoftverhamisítás elleni küzdelem, de más területekre is figyelmet fordít.

A HENT feladata, hatásköre:

  • a hamisítás elleni nemzeti stratégia kidolgozásában való közreműködés;
  • a szellemi tulajdonjogok érvényesítésében érintett állami szervek, társadalmi és érdekképviseleti szervezetek jogérvényesítéssel összefüggő tevékenységének támogatása, a közös fellépés elősegítése;
  • hamisítás elleni cselekvési tervek kidolgozásában való közreműködés és e cselekvési tervek, valamint a hamisítás elleni nemzeti stratégia végrehajtásának támogatása;
  • tudatosságnövelő, felvilágosító programok, kampányok kezdeményezése, illetve végrehajtásuk figyelemmel kísérése;
  • a hamisítás elleni fellépésben közreműködő rendészeti és igazságügyi szervek alkalmazottainak továbbképzésében való közreműködés;
  • védjegy- és formatervezésiminta-adatbázis létrehozásában és működtetésében való közreműködés a rendőrség és a vám- és pénzügyőrség jogérvényesítéssel összefüggő feladatainak támogatására;
  • a szellemi tulajdonjogok érvényesítését szolgáló jogszabály-alkotási és szabályozási tevékenység javaslatokkal történő segítése, előmozdítása;
  • a nemzetközi mértékadó gyakorlat összegyűjtése és javaslattétel a hazai adaptációra;
  • a hamisítás elleni fellépés terén a nemzetközi szakmai együttműködés elmélyítése.

A szervezet nem civil, hanem egyértelműen az állam áll mögötte, ezért sokkal több, és komolyabb jogköre lesz, mint pl. jelenleg a BSA-nak.

(via hup.hu, euroastra.hu, mof.hu)