Minap “a kezünkbe” került egy érdekes iromány, mely az idei torrentrazziáról, pontosabban annak jogi oldaláról veséz ki egy-két, számunkra nem elhanyagolható tényt. Ezeket szeretnénk összefoglalni ebben a posztban.

Mindenekelőtt szögezzük le, hogy az ügyész úr által leírt tények alapján sem engedhetjük meg magunknak, hogy hátradőljünk, de azért egy esetleges következő balhé alkalmával én jó pár dolgot megkérdőjeleznék. Nem szeretnék minden momentumra kitérni, ezért az első részt annyival foglalnám össze, hogy az ügyész úr (is) felteszi a kérdést, mi értelme volt a razziának. Hiszen a legnagyobb torrentoldalak is visszatértek csupán két hét kihagyás után. Ami azonban a súlyosabb indok a kérdés feltevésére, hogy talán nem is megalapozottak az ilyen razziák, feljelentések, eljárások, mármint jogilag. Tehát a nekünk és a tracker üzemeltetőknek okozott kellemetlenségen túl tulajdonképpen költik az adófizetők pénzét egy valójában korántsem biztosan megalapozott nyomozásra.

Nézzük a tényeket.

Első körben felmerül az audiovizuális művek letöltése során keletkezett “bűncselekmény vagy sem?” esete. Hiszen egyrészt a magáncélra történő másolás, mely nem jár jövedelemszerzéssel, nem illegális. Ennek oka pedig az, hogy a “a törvény értelmében az üres kép- és hanghordozók forgalomba hozóinak a szerzői jogok közös kezelését végző szervezet által megállapított díjat kell fizetni, amelyet a szervezet a törvényben meghatározott szabályok szerint osztja  fel a  jogosultaknak”. Ez azt is jelenti, hogy én akkor sem teszek semmi illegálisat, ha már egy illegális másolatról készítek másolatot, vagy töltöm le azt.

Másrészről fontos kiemelni, hogy bár a feltöltés már bűncselekménynek számít, hiszen közvetítem a művet, kifogásolnunk kell a jogvédők által hangoztatott “a letöltés feltöltéssel is jár” érvet. Ez ugyanis nem igaz. Erre részleteiben mi nem térünk ki, feltételezzük, hogy olvasóinknak megvan a kellő tudása a témában.

Ami még a BitTorrent technológia lényege miatt ad okot a kételkedésre, az az, hogy amennyiben történik feltöltés, még mindig elmondhatjuk, hogy csak a mű egy részét osztottuk meg, nem az egészet. Ez csupán annyiban fontos, hogy az ide vonatkozó törvény szerint a szerzői jogvédelem nemcsak a mű egészét, hanem annak akár egy azonosítható részét is megilleti. Viszont a mi esetünkben a letöltésre kínált fájlszeletek közel sem lejátszhatóak, azaz nem azonosíthatóak.

Mindezen tények eddig a felhasználókra vonatkoztak, de ha mindebbe a trackerek felelősségét is szeretnénk belevinni, el kell mondanunk, hogy mivel maga a tracker nem tárolja a megosztott fájlokat, valamint ha az azonosíthatóság, azaz ezzel egy időben a bűncselekmény elkövetése is kérdésessé válik, máris megkérdőjelezhető, hogy ugyan miben lenne bűnrészes a torrent tracker.

Ezeket talán már hallottuk, és ismerve a technológiát, magunk is tisztában vagyunk velük, ám a jogvédők  ellen ezen tények ezidáig hatástalannak bizonyultak. Talán nem is innen kéne nekiindulnunk a dolognak. Nézzük inkább a másik oldalt, vagyis, hogy egyáltalán mi alapján merülhet fel egy jogvédőben, hogy illegális tevékenységet folytatunk.

Az 1998. évi XIX. törvény (továbbiakban Be.) 6.§ (2) bekezdése szerint büntetőeljárás csak bűncselekmény gyanúja alapján, és csak az ellen indítható, akit bűncselekmény megalapozott gyanúja terhel.

Ennek azért van jelentősége, mert általában a feljelentés úgy történik meg, hogy a jogkezelő szervezet vagy egy általa felkért “szakértő” először beépül egy torrentoldalra, “próbaletöltéseket” végez, majd ezekről esetleg screenshotokat készít, és már rohan is a rendőrségre, hogy kérem itt 60 000 ember követ el napi 24 órában bűncselekményt. Így ugyan maga a feljelentő is bűncselekményt követ el, na de ugye ezt hajlamosak vagyunk a szőnyeg alá söpörni. Ezen túl pedig a feljelentő által felkért szakértő nem hivatalos szakértő (ilyet csak a nyomozó hatóság, ügyész vagy bíróság rendelhet ki), így az ő szakértését nem veheti figyelembe a nyomozó hatóság. Ezekkel a dokumentumokkal tehát a gyanú megállapítható, de akkor erősen behunyjuk a szemünket a felhasználók tudta nélkül történt (ezáltal) illegális személyes adatgyűjtés fölött.

Visszatérve a számítástechnikai szakártőre, a bűncselekmény megalapozott gyanújának megállapítása után xy ellen (mert a büdös kölke letöltött), a nyomozó hatóság rendel ki szakértőt. A szakértő azonban szintén próbaletöltéssel tudna bármit bizonyítani, ám a bűnösség bizonyításához, mivel  a “gyanúsított  „több  terrabájtnyi audiovizuális tartalmat tett  az  interneten torrent hálózaton keresztül  elérhetővé”  a  több terabájtnyi tartalmat kellene próbaletöltéssel letölteni”. Ha ez nem így történik, akkor a letöltő védekezhet pl. azzal, hogy a jogvédett tartalom címét viselő anyag csupán az ő házi videója, mindössze a fájlok nevei egyezik meg.  (Itt megjegyezném, hogy ennek okán a screenshotok nem számíthatnak bizonyítéknak).

Mindehhez hozzátartozik, szinte már csak mellékesként, hogy bár a feljelentést általában a jogvédő szervezet teszi, ez nem egyenlő azzal, hogy ő a sértett is. Ugyanis “a Be. 51.§ (1) bekezdése alapján sértett az,akinek a jogát vagy jogos érdekét a bűncselekmény sértette vagy veszélyeztette.” Képviselő lehet ugyan a jogvédő szervezet, de csak akkor, ha “egyben közhasznú szervezetként sértetti érdekképviseletre is be vannak jegyezve, ezért ennek vizsgálata pl. egy a nyomozást megszüntető határozat ellen bejelentett panasz elbírálása során elengedhetetlen.”

Végül tegyük fel, hogy a nyomozó hatóság által felkért szakértő kétséget kizáróan bizonyítani tudja a bűnösséget, még mindig ott van a tény, hogy bizonyítani kéne azt is, hogy ezzel a tevékenységgel vagyoni kárt okozott a letöltő.

Összességében számomra megdöbbentő tények tárulkoztak fel, melyekkel bizonyosan élnék, ha ilyen helyzetbe kerülnék. Persze emellett felmerülhet a kérdés, ha mindezek ellenére több eljárás is folyik ebben a témában, akkor az mégis hogyan lehetséges? Bár aggasztó az ügyész úr írásában a sok “álláspontom szerint” kifejezés, feltételezem egy ügyész álláspontja leginkább a törvényekre támaszkodva és azok ismeretében alakul ki.

Aki kíváncsi a teljes írásra, itt megtekintheti.